Skip to main content
LibGuides

Open access: Miksi open access?

Miksi open access kannattaa?

Open Access -julkaisut ovat paremmin suuremman yleisön löydettävissä verrattuna tilausmaksullisissa lehdissä julkaistuihin artikkeleihin. Aiemmissa tutkimuksissa on esitetty, että avoimesti saatavilla olevia artikkeleja luetaan ja niihin viitataan myös enemmän. (mm. Swan, A. 2010 The Open Access Citation Advantage).

Myös tutkimuslaitokset ja rahoittajat suosittelevat tai edellyttävät tutkimuksen avointa julkaisemista, joka lisää tutkimuksen läpinäkyvyyttä, toistettavuutta ja näin ollen myös tutkimuksen luotettavuutta. Esimerkiksi Suomen Akatemia edellyttää tutkijoita mahdollisuuksien mukaan rinnakkaistallentamaan Akatemian rahoituksella tehty tutkimus avoimeen julkaisuarkistoon tai tietokantaan. Samoin EU:n Horizon2020 -rahoitus edellyttää tutkimuksen avoimuutta.

Avoimesti saatavilla olevat tutkimustulokset mm. demokratisoivat tietoa, parantavat tieteellistä kommunikaatiota ja tasoittavat eri maiden tiedeinstituutuioiden välisiä eroja. Avoimeen tieteeseen ja tutkimukseen liittyviä hyötyjä on listattu Avoin tiede ja tutkimus -sivustolla:
 

  • Tutkimuksen toistettavuus paranee
  • Uudelleenkäyttö mahdollistuu
  • Tutkimustulokset nopeasti muille tutkijoille, päätöksentekijöille ja liike-elämälle
  • Tutkija saa paremmin näkyvyyttä tutkimukselleen (viittaukset, meriitti)
  • Tutkimuksen tehokkuus kasvaa paremman tiedonsaannin ja avoimempien toimintatapojen myötä
  • Tutkimustulosten laatu paranee
  • Uusia tutkimusideoita syntyy


Lue lisää avointiede.fi

Huijarikustantamot

Joillakin lehdillä voi olla epäilyttävät julkaisumotiivit, jolloin puhutaan huijarikustantamoista tai turhakekustantamoista (vanity publisher, predatory publisher).  Huijarikustantamot käyttävät hyväkseen tutkijoita keräämällä rahaa julkaisumaksuilla ilman kunnollista vertaisarviointimenettelyä. Ne roskapostittavat kehukirjeitä suurelle määrälle kirjoittajia siinä toivossa, että saisivat julkaisusta helposti myyntituloja, koska kirjoittaja tekee heille kaiken työn valmiiksi.

Artikkelin julkaisukanavan valintaan kannattaa perehtyä erityisen tarkasti, jos julkaisukanava on ennestään itselle tuntematon. Tiedeyhteisö keskustelee kustantamoista ahkerasti myös verkossa ja helpolla Google-haulla kannattaa kartoittaa näitä keskusteluja. Huijarikustantamokeskustelusta katso myös: