Skip to main content
LibGuides

Kokoelmat: Vasa svenska lyceumin kirjasto ml. Oskar Ranckenin kokoelma

Harvinaiskirjat
Unescon Maailman muisti -ohjelman

Vasa svenska lyceumin kirjasto ml. Oskar Ranckenin kokoelma on valittu Unescon kansalliseen Maailman muisti –rekisteriin vuonna 2017. Unescon Maailman muisti -ohjelma pyrkii suojelemaan maailman arkisto- ja kirjastoperintöä, parantamaan sen saavutettavuutta sekä lisäämään tietoisuutta tämän perinnön olemassaolosta ja merkityksestä.

Yleistä

Vasa svenska lyceumin kirjasto ml. Oskar Ranckenin kokoelma antaa kuvan Pohjanmaan opillisesta kulttuurista ja sivistyksestä neljän vuosisadan ajalta. Kokoelma on valittu Unescon kansalliseen Maailman muisti –rekisteriin vuonna 2017.

Kokoelma muodostaa kulttuurihistoriallisesti merkittävän perinnön ja toimii esimerkkinä aikansa tieteellisestä kirjastosta. Kokoelma käsittää kaksi erillistä kokoelmaa: koulun kirjaston ja rehtori Oskar Ranckenin yksityiskirjaston. Vasa svenska lyceumin kirjasto ja Ranckenin kokoelma ovat Åbo Akademin omistuksessa ja ne säilytetään erikoiskokoelmana Tiedekirjasto Tritoniassa Vaasassa.

Koulukirjasto käsittää 700 hyllymetriä ja sisältää kirjoja seuraavien koulujen kirjastoista:

  • Wasa trivialskola (1684-1841)
  • Högre elementarskolan i Wasa (1841-1872)
  • Wasa gymnasium (1844-1872)
  • Elementarläroverket i Vasa (1872-74)
  • Vasa svenska lyceum (1874-1974)

Varsinkin Wasa gymnasiumin kirjasto syntyi koko Pohjanmaan yhteisenä asiana, kirjojen keruun ja säätyläisten ja papiston lahjoitusten avulla. Vaasan palossa v. 1852 tuhoutui suurin osa gymnasiumin 7000 teoksesta, mutta 1015 teosta on säilytetty. Palon jälkeen koko alue asettui tueksi, ja uusi koulukirjasto muodostui lisälahjoitusten kautta.

Lyseokirjasto sisältää arvokasta kirjallisuutta eri aihepiiristä, painopisteenä klassiset kielet ja teologia. Vanhimmat kirjat ovat 1500-luvun alusta, ja kokoelma sisältää monia harvinaisuuksia ja ainutlaatuisia vanhempia tieteellisiä ja teologisia teoksia ensipainoksina.  Kokoelma sisältää Suomen ensimmäisen painajan Peder Waldin sekä Vaasassa toimivien Londicer-nimisten painajien painatteita. Kokoelmaan kuuluu kuuluisten kirjankustantajien, kuten Aldus Manutiuksen, Plantinin ja Elzevierin kirjoja. Kirjastossa on 80 nimekettä, jotka ovat peräisin kirjastosta Läse-Bibliotheket i Wasa (1794-1845), joka lasketaan Suomen ensimmäiseksi yleiseksi kirjastoksi. Lisäksi kokoelmaan kuuluu Turun akatemian tutkielmia, lehtivuosikertoja ja lehtiä sekä erilaisia pienpainatteita.

"Då jag af egen erfarenhet lifligt känner swårigheterna wid hopbringandet af t.o.m. så små samlingar som mina och klart inser den med tiden allt mer förminskade möjligheten att åter sammanföra en wäsentlig del af äldre föremål i desamma har tanken på deras i egenskap af enskild egendom nästan oundwikliga framtida förskingring kanske förstöring och derigenom omöjliggjorda användning för wetenskapliga ändamål smärtat mig hwarför jag...gerna wille weta dem bewarade till det allmännas fromma såsom ett litet inlägg i det gemensamma bildningsarbetet för fosterlandet."

J.O.I. Rancken, Wasabladet 24.4.1886

Rehtori Oskar Ranckenin (1824-1895) yksityiskirjasto muodostaa oman kokoelmansa. Rancken-kokoelmaan sisältyy kirjaharvinaisuuksia, käsikirjoituksia, tutkielmia ja pienpainatteita. Pienpainatekokoelma on erityisen kattava, siihen sisältyy paljon Vaasan liittyviä painatteita (Londicer, Unggren, Wasa tryckeribolag), painatteita muilta paikkakunnilta (mm. Turusta, Oulusta, Kuopiosta, Viipurista, Helsingistä), lauluja, arkkiveisuja, 1600-luvun asetuksia, häärunoja, puheita, teatteriohjelmia, kirjahuutokauppojen luetteloita, Vaasan 1800-luvun julkisten huvien julisteita ja ohjelmia jne.  Käsikirjoituskokoelma, johon kuuluu Rancken-suvun kirjeenvaihto sekä kerättyä kansanperinnettä, on säilytetty ja luetteloitu. Rancken-kokoelma on osa  Åbo Akademin arkistokokoelmia. Ranckenin kansanperinteen kokoelmat on sijoitettu Åbo Akademin kansanperinteen arkistoon Turkuun.


Sijainti ja laina-aika: Suljettu kokoelma Tritonian 1. kerroksessa. Vanhin osa on luetteloitu Finnaan signumilla ÅA Lyc ja ÅA Lyc.Ran. Aineistoa Tritonian suljetuista kokoelmista pitää etukäteen tilata tällä lomakkeella.

Ranckenin vastaanottamat kirjeet on rekisteröity Åbo Akademin kirjaston Brevsam-tietokantaan (kirjoita Samling-kenttään Rancken, Oskar).

Hereditas Culturalis Wasaensis

Lukuvinkkejä

Vasa svenska lyceum

Vaasan historia koulukaupunkina on pitkä. Vuonna 1641 perustettiin pedagogio, jota seurasi Wasa trivialskola silloin, kun se siirrettiin Uudestakaarlepyystä Vaasaan v. 1684. Vuosina 1684-1844 n. 1500 oppilasta oli käynyt Vaasan triviaalikoulua, mm. luonnontieteilijä Per Kalm, superkargööri Johan Peter Bladh, fyysikko Gustav Gabriel Hällström, kansallisrunoilija Johan Ludvig Runeberg, arkkipiispat Carl Fredrik Mennander ja Jacob Tengström.

1840-luvulla triviaalikoulusta tuli Wasa högre elementarskola, ja Suomeen perustettiin muitakin lukioita. Wasa gymnasium vihittiin käyttöön v. 1844. 1860-luvulla koululaitos uudistettiin. Lukio muotoiltiin uudelleen ja v. 1874 Vasa svenska lyceum aloitti toimintansa. Lyseo sijaitsi paikalla, millä Vasa övningsskolanin lukio nykyään sijaitsee. Tunnettuja oppilaita ovat mm. Olav Ahlbäck, Carl-Eric Thors, Tor ja Rafael Karsten, A.I. Heikel, K.Rob.V. Wikman, Helmer Tegengren, Väinö Tanner, Lars-Erik Taxell ja Harry Järv. Lyseo lopetti toimintansa v. 1974, kun peruskoulujärjestelmä tuli voimaan. Vasa svenska lyceum ja Vasa svenska flicklyseum yhdistettiin ja ne muodostivat yhdessä Vasa övningsskolan, joka toimii Åbo Akademin opettajankoulutuksen harjoittelukouluna.

Oskar Rancken

Johan Oskar Immanuel Rancken (s. 1824 Perniössä, k. 1895 Vaasassa) oli koulumies, historioitsija ja kansanperinteen kerääjä. Rancken toimi vuosina 1854-87 Vasa gymnasiumin, sittemmin Vasa svenska lyceumin, historian ja maantieteen lehtorina, ja vuosina 1865-72 ja 1874-76 koulun rehtorina. Merkittävä osa hänen kirjoituksistaan käsittelee vuoden 1808-09 sodan tapahtumia ja sodassa vaikuttaneita ihmisiä. Rancken oli ensimmäinen, joka systemaattisesti keräsi suomenruotsalaista kansanperinnettä. Tämän toiminnan tuloksena syntyi laaja yksityisarkisto ja kirjakokoelma, jotka hän vuonna 1886 lahjoitti Vasa lyceumille.

Lähde: Biografiskt lexikon för Finland
Kuva: ÅA:s folkloristiska samlingar