Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
LibGuides

Vaasan yliopiston kirjoitusohjeet: Rakenne ja ulkoasu

Kirjoitusohjeiden tarkoituksena on yhdenmukaistaa kirjallisten töiden muotoa ja rakennetta Vaasan yliopistossa. Kirjoitusohjeita suositellaan käytettäväksi heti ensimmäisistä kirjallisista töistä lähtien.
Tietokone työvälineenä -kurssilta saat työkaluja Wordin käyttöön.

Rakenne

 • kansilehti
 • tiivistelmä
 • sisällysluettelo
 • luettelot kuvista, kuvioista ja taulukoista
 • luettelot lyhenteistä ja symboleista
 • johdanto
 • teoria-, materiaali- ja metodi- sekä analyysi- ja pohdintaluvut
 • johtopäätökset, pohdinta tai vastaava
 • lähdeluettelo
 • liitteet

Järjestys seuraa ISO7144-1986 -standardissa ohjeistettua järjestystä. Järjestys tai osiot voivat vaihdella alakohtaisesti.

Fontit, asettelu ja marginaalit

 • sivun koko A4
   
 • kirjasintyyppi Calibri
 • kirjasinkoko 12 pt
  • lukuunottamatta tiivistelmää ja joitain kannen tekstejä
 • rivinväli 1,5
  • poikkeuksena tiivistelmä, pitkät lainaukset tai koodit
 • marginaalit 3 cm ylös, alas sekä molemmille reunoille
   
 • sivunumerointi (juoksevalla numeroinnilla) kansisivua lukuunottamatta kaikilla sivuilla, keskellä yläreunassa, 1,5 cm sivun yläreunasta. Sivunumerointi ulottuu tutkimuksen loppuun asetettujen liitteiden viimeiseen sivuun asti. Sivunumeron kirjasinlaji Calibri ja -koko 11
 • Automaattinen tavutus koko dokumentissa
  • myös linkeissä
 • tyhjiä sivuja ei jätetä
 • myös lähdeluettelon rivinväli on 1,5 ja lähteiden väliin ei jätetä tyhjää riviä

Luvut, otsikot ja kappaleet

 • Otsikot numeroidaan monitasoisesti:
  • 1   Ensimmäisen tason otsikko
  • 1.1   Toisen tason otsikko
  • 1.1.1   Kolmannen tason otsikko
  • useampaa tasoa ei suositella
 • Pääluvun otsikko eli ensimmäisen tason otsikko
  • aloittaa opinnäytteissä uuden sivun
  • myös Lähteet ja Liitteet otsikoidaan samoin, mutta näitä otsikoita ei numeroida
 • Otsikoita edeltää kaksi tyhjää riviä
 • Tee väliotsikoille uusi tyyli, pelkkä lihavointi ei riitä

Kun käytät valmista pohjaa ja siinä olevia tyylejä, siitä tulee pdf-tiedosto, joka on mahdollisimman hyvin saavutettavissa. Tämä on erityisen tärkeätä, kun kirjoitat opinnäytettä. Jos et käytä valmista pohjaa, luo tarvittavat tyylit alla olevien ohjeiden mukaisesti.

Mitä monimutkaisempi tiedosto on kyseessä, sitä hankalampi siitä on tehdä saavutettava.

Yleisimmät ongelmat Word-pohjan kanssa

Kun kopioit tekstiä toisesta Word-dokumentista Word-pohjaan, voit samalla kopioida myös tyylit ja asettelut. Käytä ensisijaisesti "kopioi tekstinä" valintaa tai aina liitettyäsi tarkista, että asetukset ovat pysyneet oikein.

Jos käytät samaa Word-dokumenttia useammalla koneella, esimerkiksi kirjastossa, työkoneella ja kotona, niin asetukset saattavat aiheuttaa ongelmia ja muuttua. Vaikka kyseessä olisi sama käyttöjärjestelmä ja sama Wordin versio, puhumattakaan eri käyttöjärjestelmistä ja eri Word-versioista.

Wordin oma sisäänrakennettu lähteidenhallinta voi olla avuksi ja lyhyessä harjoitustyössä toimivakin ratkaisu, mutta epäluotettava ja melkein helpompaa on lisätä lähteet manuaalisesti.

Teksti jaetaan lukuihin, jotka otsikoidaan ja numeroidaan. Kaikki otsikot lihavoidaan, niitä edeltää kaksi tyhjää riviä.

Pääluvut, eli ensimmäisen tason otsikko (1)

 • Päälukujen otsikot kirjoitetaan lihavoituna, kirjasinkoolla 16.
 • Opinnäytteessä pääluku aloittaa uuden sivun. Muissa kirjallisissa töissä pääotsikko erotetaan edeltävästä tekstistä kahdella tyhjällä rivillä.
 • Valmiissa pohjassa tyyli "Heading 1".
   

Toisen tason otsikko (1.1)

 • Kaksiportaisten alalukujen (1.1) otsikot kirjoitetaan lihavoituna, kirjasinkoolla 14.
 • Alalukuja on oltava vähintään kaksi: jos työssä on esimerkiksi alaluku 1.1, täytyy siinä olla myös alaluku 1.2.
 • Otsikko erotetaan edeltävästä tekstistä kahdella tyhjällä rivillä. Jos kaksiportainen alaluku seuraa pääluvun otsikkoa, yksi tyhjä rivi otsikkojen välissä riittää.
 • Tutkielmissa pääluvun ja alaluvun välissä tulee olla tekstiä.
 • Valmiissa pohjassa tyyli "Heading 2".
   

Kolmannen tason otsikko (1.1.1)

 • Moniportaisempi alaluku (1.1.1) erotetaan edellisestä otsikosta tai tekstistä kahdella rivinvaihdolla.
 • Kirjasinkoko 12, lihavoitu.
 • Alalukuja on oltava vähintään kaksi: jos työssä on esimerkiksi alaluku 1.1.1, täytyy siinä olla myös alaluku 1.1.2.
 • Valmiissa pohjassa tyyli "Heading 3".

Suosituksena pidetään enintään kolmea porrasta (1.1.1). Neljännen tason otsikkoja voidaan käyttää, mikäli se selkeyden kannalta on tarpeellista. Sen asettelu vastaa kolmannen tason otsikkoa.

Otsikon jälkeen on aina yksi tyhjä rivi ennen tekstiä.

Teksti jaetaan kappaleisiin, jotka erotetaan toisistaan yhdellä tyhjällä rivillä. On suositeltavaa, että kappaleet ovat suhteellisen samanpituisia. Esimerkiksi koko sivun tai yhden virkkeen mittaisia kappaleita ei saa olla. Pitkiä, esimerkiksi ranskalaisilla viivoilla tai numeroilla esitettyjä listoja on syytä välttää.

Tekstissä voidaan käyttää myös tehostekeinoja, esimerkiksi lihavointia ja kursivointia. Tekstin alleviivaamista ei suositella. Tehostuskeinoja on käytettävä johdonmukaisesti, mutta säästeliäästi. Saavutettavuusvaatimusten vuoksi merkityksien välittämiseksi kannattaa käyttää myös muuta kuin visuaalista muotoilua.

Tarkistuslista

 • Lisää tavutus.
 • Tarkista, etteivät asetukset muutu tekstiä toisesta dokumentista liittäessäsi.
 • Tarkista, että kuvat, kuviot ja taulukot eivät ylitä marginaalia.
 • Tarkista, että kuviot ja taulukot on sijoiteltu niin, etteivät ne aiheuta puolityhjiä sivuja.
 • Tarkista saavutettavuus.
 • Tarkista lopuksi myös, että sivujen ala- tai yläreunaan ei jää yksittäisiä rivejä (ns. orporivit). Tämä pätee erityisesti kuva- ja taulukko-otsikoihin sekä lukujen otsikoihin.
Saavutettavuusseloste Tillgänglighetsutlåtande