Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
LibGuides

Vaasan yliopiston kirjoitusohjeet: Kirjoittamisen tuki

Kirjoitusohjeiden tarkoituksena on yhdenmukaistaa kirjallisten töiden muotoa ja rakennetta Vaasan yliopistossa. Kirjoitusohjeita suositellaan käytettäväksi heti ensimmäisistä kirjallisista töistä lähtien.

Opinnäytetyöpajat

Tule kokeilemaan opinnäytetyöpajaa! Työpajassa ratkotaan yhdessä opinnäytetöiden tekemiseen liittyviä ongelmia, avataan mahdollisia kirjoitusblokkeja, jaetaan vinkkejä, saadaan vertaistukea ja ennen kaikkea tehdään opinnäytetyötä.

Online Opinnäytetyöpaja

Milloin: torstaisin klo 16-17
Missä: Verkossa
Miksi: Pääset opinnäytetyössäsi eteenpäin, löydät vertaistukea ja saat vinkkejä mm. ajanhallintaan ja tiedonhankintaan.
Miten: riittää, että klikkaudut paikalle.
Yhteyshenkilö: Ray Ohtonen, opintopsykologi ja Niina Sorvari, tietoasiantuntija

Opinnäytetyöpaja verkossa torstaisin 16-17.

Vinkki 1: Kuutiointi

Kuutiointi perustuu Aristoteleen retoriikkaan (Kauppinen & Laurinen, 1987). Harjoituksen tarkoitus on löytää uusia näkökulmia käsittelemääsi asiaan.

 • Valitse jokin asia (esim. tekstisi pääkäsite), josta kirjoitat (esim. blogiteksti, taajuusmuuttaja, ilmastonmuutos, työkykyjohtaminen).
 • Lue kuution kuusi sivua. Tarkoitus on, että kirjoitat jokaisesta kuution sivun näkökulmasta tietyn ajan (esim. 5 min).
 1. Vertaile. Mihin SITÄ voi verrata? Minkä kanssa SE on samanlainen? Mikä on erilainen kuin SE?
 2. Yhdistele. Mikä saa sinut ajattelemaan SITÄ? Mitä sinulle tulee mieleen, kun ajattelet SITÄ?  Mistä SE sinua muistuttaa? Mitä paikkoja, keitä ihmisiä ja millaisia tunnelmia SE tuo mieleesi?
 3. Analysoi. Kerro, miten SE on tehty. Jos et tiedä, miten SE on tehty, niin kuvittele.
 4. Sovella. Kerro, miten SITÄ voi käyttää. Mitä SILLÄ voi tehdä. Mihin SE kelpaa? Kuka SITÄ tarvitsee?
 5. Puolusta ja vastusta. Kannata SITÄ! Vastusta SITÄ! Käytä todellisia ja mielikuvituksellisia syitä. Argumentoi SEN puolesta ja SITÄ vastaan.

Lue valmis teksti. Jos jokin näkökulma tarjoaa uusia ajatuksia tai lähestymistapoja, on tehtävä auttanut sinua eteen päin. Jos käyttökelpoisia ajatuksia ei syntynyt, niin ainakin pääsit kirjoittamisen vauhtiin.

Kauppinen, A & Laurinen, L., (1987). Tekstioppi – johdatus ajattelun ja kielen yhteistyöhön. Helsinki: Kirjayhtymä.

Vinkki 2: Freewriting eli vapaa kirjoittaminen

Vapaa kirjoittaminen -harjoituksen (Elbown 1981) ajatuksena on kirjoittaa ilman taukoja. Harjoituksen tarkoituksena on, että opit kirjoittamaan silloinkin, kun kirjoittaminen ei sinua huvita.

Kun ajattelet kirjoittamalla, ajattelet johdonmukaisemmin ja tarkemmin. Kirjoittamalla opit siis kehittelemään ajatuksiasi ja ideoitasi.

 • Valitse asia, josta kirjoitat tai lähde liikkeelle tyhjästä ja katso, mistä aiheesta tekstiä syntyy.
 • Älä aseta kirjoittamiselle tai itsellesi mitään vaatimuksia.
 • Päätä aika, jonka aiot kirjoittaa (esim. 10 min).
 • Aloita kirjoittaminen. Älä anna sormiesi pysähtyä.
 • Jos ajatus katkeaa tai lause jää kesken, niin anna sen jäädä. Jatka seuraavasta mieleen tulevasta ajatuksesta.
 • Jos mieleen ei tule mitään, niin kirjoita siitä.
 • Ajatukset, lauseet ja virkkeet saavat olla raakileita. Raakileajatukset tai raakileteksti eivät ole kirjoittamisen esteitä. Ne mahdollistavat ajatusten ideoinnin ja kehittelyn.
   

”En tiedä, mitä ajattelen, ennen kuin kirjoitan siitä.”

– Jörn Donner
 

Päivänsalo, T.-M. (2012, 23. lokakuuta). Freewriting eli vapaan kirjoittamisen harjoitus. Oppimisen taidot. [Blogiteksti]. Noudettu 17.4.2019 osoitteesta https://oppimisentaidot.wordpress.com/2012/10/23/freewriting-eli-vapaan-kirjoittamisen-harjoitus/

Vinkki 3: Pomodoro-tekniikka

Pomodoro-tekniikka on Francesco Cirillon (2019) kehittämä ajanhallintamenetelmä, joka sopii erinomaisesti myös kirjoittamiseen. Menetelmän nimi tulee tomaatista eli tomaatin muotoisesta munakellosta. Yksi tomaatti on kestoltaan 25 minuuttia.

Harjoituksen ajatuksena on, että keskityt yhteen tehtävään (esim. kandidaatintutkielman aineistoluvun kirjoittamiseen) lyhyiden ajanjaksojen ajan. Jaksojen välissä pidät tauon. Tehtävän pilkkominen pieniksi osiksi helpottaa ison tehtävän aloittamista. Riittää, että teet vain yhden tomaatin.

Sama ajatus pätee myös ajallisesti. On helpompi sitoutua työskentelemään 25 minuuttia kuin kokonainen tunti. Toisaalta viiden minuutin tauon aikana ajatus ei ehdi harhautua ja uuden tomaation aloittaminen on helppoa.

 1. Valitse tehtävä, johon aiot keskittyä. Poista häiriötekijät ja laita ajastin päälle. Yksi pomodoro on 25 minuuttia.
 2. Työskentele aktiivisesti ja keskeytyksettä, kunnes ajastin hälyttää.
 3. Kirjaa lyhyesti ylös, mitä teit.
 4. Pidä viiden minuutin tauko. Käy hakemassa kahvia tai katsele ikkunasta ulos. Tarkoituksena on, että lepäät ja saat ajatukset pois tehtävästä.
 5. Pidä pidempi tauko (15–30 min), kun olet tehnyt neljä tomaattia. Käy ulkona hengittämässä raitista ilmaa, syö välipalaa tai kuuntele hetki musiikkia.

Tavoitteiden asettaminen lisää motivaatiota ja tuotteliaisuutta. Pomodore-tekniikan avulla tavoitteiden asettaminen ikään kuin ulkoistetaan. Tavoitteeksi tulee esimerkiksi, että tänään kirjoitan neljä tomaattia – vai kirjoittaisinko sittenkin viisi.

Cirillo, F., (2019). The Pomodoro Technique. Noudettu 17.4.2019 osoitteesta https://francescocirillo.com/pages/pomodoro-technique

Vinkki 4: Prosessikirjoittamisen vaiheet

Pitkän tekstin, kuten kandidaatin- tai pro gradu -tutkieman, kirjoittaminen pitää sisällään monta kirjoittamiseen liittyvää työvaihetta. Prosessikirjoittamisen periaatteet auttavat sinua hahmottamaan kirjoitusurakan pienempinä palasina. Prosessikirjoittamisen periaatteiden mukaisesti etenet yhdeksän vaiheen kautta kohti viimeisteltyä tekstiä.

Prosessikirjoittaminen jakautuu suunnitteluvaiheeseen, kirjoitusvaiheeseen ja viimeistelyvaiheeseen:

 1. Valmistautuminen alkaa siitä hetkestä, kun saat tehtävänannon tai istut tutkielmaseminaarin ensimmäisessä tapaamisessa. Lue ja keskustele. Anna aikaa alitajunnalle. Usein ajatukset jäsentyvät muita asioita tehdessä.
 2. Suunnitteluun kuuluu mahdollisuuksien hakemista, mielenkiinnon etsimistä ja tekstin ydinsisällön miettimistä.
 3. Tiedonkeruuvaiheessa tee hakuja internetistä ja tietokannoista.
 4. Tee sisällönvalintavaiheessa miellekartta esiin tulleista asioista. Työstä miellekartan ajatuksia ja päätä työsi aihe.
 5. Suunnittele työllesi asioiden käsittelyjärjestys eli alustava sisällysluettelo.
 6. Kirjoita tekstin raakaversio. Kun sinulla on näkemys kokonaisuudesta (valmis sisällys), voit aloittaa kirjoittamisen siitä asiasta, joka sinusta tuntuu helpoimmalta ja jäsentyneimmältä. Kirjoita rennosti. Keskity ajatuksiin, älä oikeakielisyyteen. Vain kirjoitettua tekstiä voi muokata.
 7. Lue tekstiäsi ääneen, muokkaa virke- ja lauserakenteita selvemmiksi. Mieti, miten tekstin tavoite toteutuu.
 8. Pyydä palautetta tekstistäsi ja arvosta sitä.
 9. Viimeistele tekstisi luovutuskuntoon eli luettavaksi ja arvioitavaksi. Viimeistele tekstin rakenne, sisältö sekä kieli- ja ulkoasu.

Kankaanpää, S. & Iisa, K. (2011). Tekstintekijän käsikirja: Opas työssä kirjoittaville (Ajantasaistettu ja uudistettu laitos). Helsinki: Yrityskirjat.

Vinkki 5: Silmukointi

Silmukointiharjoituksen tarkoituksena on, ettäkirjoitat pysähtymättä ja ilman kritiikkiä omasta ideastasi tai tekstisi pääkäsitteestä. Sopiva kirjoitusaika on esimerkiksi 15 minuuttia.

 1. Valitse idea tai käsite, josta kirjoitat.
 2. Päätä aika, jonka aiot kirjoittaa (esim. 15 min).
 3. Aloita kirjoittaminen.
 4. Kun aika on päättynyt, lue teksti läpi.
 5. Poimi (silmukoi) tekstin parhaat ajatukset.
 6. Kirjoita silmukoitu asia seuraavan kappaleen ensimmäiseksi virkkeeksi ja jatka kirjoittamista jälleen 15 minuuttia.
 7. Toista lukeminen ja parhaiden ajatusten silmukointi.
 8. Toista harjoitus niin monta kertaa kuin haluat.
 9. Lopulta sinulla on monenlaista asiaasi liittyvää tekstiä ja muutama hieno ajatus.

Käytä tätä harjoitusta, kun aloittaminen tuntuu vaikealta. Voit luottaa siihen, että tekstiä kyllä syntyy, kun laitat itsekritiikin sivuun ja annat itsellesi paineista vapaan mahdollisuuden kirjoittaa.

Vilkka, H. (2013). Silmukointi – oman tutkimuksen ideoiden luomiseen ja kehittämiseen. Noudettu 17.4.2019 osoitteesta http://hanna.vilkka.fi/wp-content/uploads/2013/02/Silmukointi.pdf

Saavutettavuusseloste Tillgänglighetsutlåtande