Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
LibGuides

Vaasan yliopiston kirjoitusohjeet: APA-tyylin kuudennen painoksen mukaiset esimerkit

Kirjoitusohjeiden tarkoituksena on yhdenmukaistaa kirjallisten töiden muotoa ja rakennetta Vaasan yliopistossa. Kirjoitusohjeita suositellaan käytettäväksi heti ensimmäisistä kirjallisista töistä lähtien.

Alla olevat esimerkit on kirjoitettu APA-tyylin kuudennen painoksen mukaan

Jos olet jo aloittanut ja pitkällä työssäsi, voit jatkaa näiden ohjeiden käyttöä vielä.

APA Style 6th Edition Blog Archive

Esimerkkejä muualla

Muita APA-vinkkejä, huomaa, että näissä löytyy tulkintaeroja.

APA-tyylin kuudennen painoksen ohjeita ja esimerkkejä

Jos kirjalla on pysyvä tunniste (DOI, URN, handle), sitä tulee käyttää myös painettuun kirjaan viitattaessa.

Mikäli pysyvää tunnistetta ei ole, vaan tavallinen verkko-osoite, tulee viittaukseen suhtautua varauksella. Tässä tapauksessa tulee myös käyttää päivämäärää, jolloin verkkosivua on käytetty, että lukija voi verrata, onko sivustoa päivitetty sen jälkeen. Lisäksi verkko-osoitteen eteen lisätään teksti Noudettu osoitteesta tai Retreived from.

Jos e-kirja on skaalautuva, eikä sille löydy sivunumeroita, käytä joko kappaleen numerointia tai riittävästi hakusanoja, jotta lukija löytää lainatun tekstin kirjasta.

Päivittyvän e-kirjan painosta ei voi merkitä. Merkitse sen sijaan painostietoon "päivittyvä e-kirja". Ilmoita myös, milloin päivitettyyn versioon viittaat.

1 tekijä

Sukunimi, A. A. (vuosi). Kirjan nimi (painos). Kustannuspaikka: Kustantaja. DOI

Lähdeluettelossa

Vuorinen, T. (2013). Strategiakirja: 20 työkalua. Helsinki: Talentum.

Williams, C. (2017). MGMT9: Principles of management (9. edition). Boston: Cengage Learning.

 

Tekstissä

Vain sulkeissa:

(Vuorinen, 2013)

(Williams, 2017)

Jos tekijä mainitaan lauseessa:

Vuorinen (2013) osoittaa …

Williams (2017) describes …

2 tekijää

Sukunimi, A. A., & Sukunimi, B. B. (Vuosi). Kirjan nimi (painos). Kustannuspaikka: Kustantaja. DOI

Lähdeluettelossa

Kulmala, J., & Hantikainen, V. (2017). Parempi vanhustyö: Menetelmiä johtamisen kehittämiseen. Jyväskylä: PS-kustannus.

Laudon, K. C., & Traver, C. G. (2016). E-commerce : Business, technology, society (12., global edition). Harlow, Essex: Pearson.

 

Tekstissä

vain sulkeissa

(Kulmala & Hantikainen, 2017)

(Laudon & Traver, 2016)

Jos tekijöiden nimet mainitaan lauseessa

Kulmalan ja Hantikaisen (2017) mukaan …

3-5 tekijää

Sukunimi, A. A., Sukunimi, B. B., & Sukunimi, C. C. (Vuosi). Kirjan nimi (painos). Kustannuspaikka: Kustantaja. DOI

Lähdeluettelossa

Alakoski, H., Siltamäki, M., & Syrjälä, P. (2018). Strategia töihin: millaisia strategiaohjelmistoja tarvitsemme tulevaisuudessa? Vaasa: Vaasan yliopisto. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-476-823-8

Robinson, P. J., Gould, D. A., & Strosahl, K. (2010). Real behavior change in primary care: Improving patient outcomes and increasing job satisfaction. Oakland, CA: New Harbinger Publications.

 

Tekstissä ensimmäisen kerran

Vain sulkeissa

(Alakoski, Siltamäki, & Syrjälä, 2018)

(Robinson, Gould, & Strosahl, 2010)

Jos tekijöiden nimet mainitaan lauseessa

Alakoski, Siltamäki ja Syrjälä (2018) kertovat ...

Robinson, Gould and Strosahl (2010) describe ....

Tekstissä uudelleen

(Alakoski ja muut, 2018)

Alakoski ja muut (2018) kertovat …

(Robinson, et al., 2010)

Robinson et al. (2010) show that …

6 tai useampi tekijä

Sukunimi, A. A., Sukunimi, B. B., Sukunimi, C. C., Sukunimi, D. D., Sukunimi, E. E., Sukunimi, F. F., & Sukunimi, G. G., (Vuosi). Kirjan nimi (painos). Kustannuspaikka: Kustantaja. DOI

Lähdeluettelossa

Katramo, M., Lauriala, J. Matinlauri, I., Niemelä, J. E., Svennas, K., & Wilkman, N. (2013). Yrityskauppa (2. painos). [Helsinki]: Talentum Media.

 

Tekstissä

Vain sulkeissa

(Katramo ja muut, 2013)

Jos tekijöiden nimet mainitaan lauseessa

Katramon ja muiden (2013) mukaan …

e-kirja

Sukunimi, A. A. (vuosi). Kirjan nimi (painos). Kustannuspaikka: Kustantaja. [Rajattu pääsy]. Noudettu vvvv-kk-pp osoitteesta URL

 

Slade-Brookin, C. (2016). Creating a brand identity: A guide for designers. London: Laurence King Publishing. Rajattu pääsy. Noudettu 2019-10-22 osoitteesta https://ebookcentral.proquest.com

 

päivittyvä e-kirja

Sukunimi, A. A. (vuosi). Kirjan nimi (painos). Kustannuspaikka: Kustantaja. Päivitetty/Updated pvm. Luettu/Retreived pvm. DOI

Lähdeluettelossa

Hemmo, M. (2018). Sopimusoikeus. Helsinki: Alma Talent. Päivitetty 15.8.2018. Luettu 20.9.2018. Vaatii käyttöoikeuden. https://fokus.almatalent.fi/teos
/IACBXXBTAFJB#kohta:SOPIMUSOIKEUS((20)

 

Tekstissä samoin, kuin tavallinen kirja

Jos artikkelilla on pysyvä tunniste (DOI, URN, handle), sitä tulee käyttää myös painettuun artikkeliin viitatessa.

Mikäli pysyvää tunnistetta ei ole, vaan tavallinen verkko-osoite, ei verkko-osoitetta merkitä, mikäli lähde löytyy painetusta lehdestä.

Jos artikkeli on vain verkossa, eikä sillä ole pysyvää tunnistetta, tulee viittaukseen suhtautua varauksella. Tässä tapauksessa tulee myös käyttää päivämäärää, jolloin verkkosivua on käytetty, että lukija voi verrata, onko sivustoa päivitetty sen jälkeen, ja liittää se tekstiin "Noudettu osoitteesta/Retreived from":
Noudettu vvvv-kk-pp osoitteesta URL  tai Retreived yyyy-mm-dd from URL

1 kirjoittaja

Sukunimi, A. A. (Vuosi). Artikkelin nimi. Lehden nimi, volyymi(numero), sivunumerosta–sivunumeroon. DOI

Lähdeluettelossa

Harjuniemi, T. (2018). Talous ja politiikka törmäyskurssilla - Talouskurin järki The Economist-lehdessä. Media & Viestintä, 41(3), 151–170. https://doi.org/10.23983/mv.75322

Kataja, J. (2019). Yritykset alustatalouden vallankäyttäjinä. Edilex-sarja, 2019(41), 1-14. Noudettu 2019-11-07 osoitteesta https://www.edilex.fi/artikkelit/20182.pdf

Tekstissä

Vain sulkeissa

(Harjuniemi, 2018)

Jos tekijä mainitaan lauseessa

Harjuniemi (2018) kirjoittaa …

2 kirjoittajaa

Sukunimi, A. A., & Sukunimi, B. B. (Vuosi). Artikkelin nimi. Lehden nimi, volyymi(numero), sivunumerosta–sivunumeroon. DOI

Lähdeluettelossa

Sihvonen, T., & Lehti, L. (2018). Keinotekoiset kommentit? Astroturffaus digitaalisen vaikuttamisen välineenä. Lähikuva, 31(2), 10–28. https://doi.org/10.23994/lk.75046

Tekstissä

Vain sulkeissa

(Sihvonen & Lehti, 2018)

Jos tekijät mainitaan lauseessa

Artikkelissaan Sihvonen ja Lehti (2018) esittävät …

3-5 kirjoittajaa

Sukunimi, A. A., Sukunimi, B. B., & Sukunimi, C. C. (Vuosi). Artikkelin nimi. Lehden nimi, volyymi(numero), sivunumerosta–sivunumeroon. DOI

Lähdeluettelossa

Kauppila, P., Kouhia, R., Ojanperä, J., Saksala, T., & Sorjonen, T. (2017). Metallien virumismurron ja virumisväsymisen mallintaminen. Rakenteiden Mekaniikka, 50(4), 420–450. https://doi.org/10.23998/rm.64657

Tekstissä

Vain sulkeissa

(Kauppila, Kouhia, Ojanperä, Saksala, & Sorjonen, 2017)

Jos tekijät mainitaan lauseessa

Kauppila, Kouhia, Ojanperä, Saksala ja Sorjonen (2017) selvittävät …

6-7 kirjoittajaa

Sukunimi, A. A., Sukunimi, B. B., Sukunimi, C. C., Sukunimi, D. D., Sukunimi, E. E., & Sukunimi, F. F. (Vuosi). Artikkelin nimi. Lehden nimi, volyymi(numero), sivunumerosta–sivunumeroon. DOI

Lähdeluettelossa

Farughian, A., Poluektov, A., Pinomaa, A., Ahola, J., Kosonen, A., Kumpulainen, L., & Kauhaniemi, K. (2018). Power line signalling based earth fault location. The Journal of Engineering, 2018(15), 1155–1159. https://doi.org/10.1049/joe.2018.0190

Tekstissä

Vain sulkeissa

(Farughian et al., 2018)

Jos tekijät mainitaan lauseessa

Farughian et al. (2018) …

yli 7 kirjoittajaa

Sukunimi, A. A., Sukunimi, B. B., Sukunimi, C. C., Sukunimi, D. D., Sukunimi, E. E., Sukunimi, F. F., … Sukunimi, H. H. (Vuosi). Artikkelin nimi. Lehden nimi, volyymi(numero), sivunumerosta–sivunumeroon. DOI

Lähdeluettelossa

Lucey, B. M., Vigne, S. A., Ballester, L., Barbopoulos, L., Brzeszczynski, J., Carchano, O., ... Zaghini, A. (2018) Future directions in international financial integration research - A crowdsourced perspective. International Review of Financial Analysis, 55(2018), 35–49. https://doi.org/10.1016/j.irfa.2017.10.008

Tekstissä

vain sulkeissa

(Lucey ja muut, 2018)

tekijät mainitaan tekstissä

Luceyn ja muiden (2018) mukaan …

artikkeli kokooma­teoksessa

Kirjoittajan-Sukunimi, A. A. (Vuosi). Kappaleen nimi. Teoksessa/In B. Toimittajan-Sukunimi (Toim./Ed.), Kirjan nimi (painos s./p. xx–xx). Kustannuspaikka: Kustantaja. DOI

Lähdeluettelossa

Saleem, S. & Larimo, J. (2016). Hofstede Cultural Framework and Advertising Research: An Assessment of the Literature. Teoksessa G. Christodoulides, A. Stathopoulou, & M. Eisend (Toim.), Advances in Advertising Research (Vol. VII): Bridging the Gap between Advertising Academia and Practice (s. 247–263). Wiesbaden: Gabler Verlag. https://doi.org/10.1007/978-3-658-15220-8_18

Tekstissä samoin, kuin edellä olevissa esimerkeissä tekijöiden määrän mukaan.

konferenssi, symposiumi

Sukunimi, A., & Sukunimi, B. (Vuosi, pvm). Title of paper. Paper presented at Title of Conference: Subtitle of Conference, Location. DOI

Lähdeluettelossa

Katajamäki, H., & Raatikainen, O. (2019, helmikuu). Developing research frame for readings of news items. Critical readings and readers’ expertise. Esitetty VAKKI-symposiumi XXXVIII. Vaasa 8.—9.2.2018. Vaasa.

Tekstissä samoin, kuin edellä olevissa esimerkeissä tekijöiden määrän mukaan.

artikkeli sanoma­lehdessä

Sukunimi, A. A. (Vuosi, pvm). Artikkelin nimi. Sanomalehden nimi, s./p. sivunumerosta–sivunumeroon.

Lähdeluettelossa

Vartiainen, P. (2017, 27. tammikuuta). Palvelujen valinnanvapaus: sumua ja vaikeita termejä. Pohjalainen, s. 16.

Tekstissä samoin, kuin edellä olevissa esimerkeissä tekijöiden määrän mukaan.

haastattelu sanoma­lehdessä

Sukunimi, A. A. (Vuosi, pvm). Artikkelin nimi. [aineiston kuvaus, esim. haastatellun nimi]. Sanomalehden nimi, s./p. sivunumerosta–sivunumeroon.

Tämä on harkinnan­varainen kohta. Voit myös viitata suoraan haastateltavaan:

Haastateltava, A. A., (Vuosi). Artikkelin nimi. [Haastattelijan nimi]. Sanomalehden nimi, s./p. sivunumerosta–sivunumeroon.

Lähdeluettelossa

Tiainen, A. (2018, 15. syyskuuta). Ihminen ajattelee, tekoäly suorittaa. [Aivotutkija Henning Beck]. Helsingin sanomat, s. D14-D15.

Tekstissä samoin, kuin edellä olevissa esimerkeissä tekijöiden määrän mukaan.

artikkeli haku­teoksessa

Hakusana. (Vuosi, pvm). Teoksessa/In Hakuteoksen nimi. Noudettu vvvv-kk-pp osoitteesta/Retrieved yyyy-mm-dd from URL

Sukunimi, A. A. (Vuosi, pvm). Hakusana. Teoksessa/In Hakuteoksen nimi. Noudettu vvvv-kk-pp osoitteesta/Retrieved yyyy-mm-dd from URL

Lähdeluettelossa

Kvantiteettiteoria. (2015, 15. syyskuuta). Tieteen termipankki: Taloustiede. Noudettu 2018-10-18 osoitteesta http://www.tieteentermipankki.fi/wiki/Taloustiede:kvantiteettiteoria

Saranpää, T. (2017, 18. lokakuuta). Aineellisen totuuden periaate. Tieteen termipankki: Oikeustiede.  Noudettu 2018-10-18 osoitteesta http://www.tieteentermipankki.fi/wiki
/Oikeustiede:aineellisen totuuden periaate

Tekstissä

Kvantiteettiteoria (2015) …

(Saranpää, 2017)

artikkeli verkkosivulla  

Vain verkossa julkaistavalta artikkelilta puuttuu sivunumerot, mutta monesti sillä on artikkelinumero ja DOI. Mikäli nekin puuttuvat, käytetään tarjolla olevia tietoja.

Ahola, M. & Zafar, A. (2019). Merging and Collaboration of Educational Institutes: New dimension of Open Innovation. LAMK Pro. Noudettu 2019-10-09 osoitteesta http://www.lamkpub.fi/2019/09/09/merging-and-collaboration-of-educational-institutes-new-dimension-of-open-innovation/

Jos opinnäytteellä ei ole pysyvää tunnistetta, kuten URN tai DOI, lisätään linkin eteen teksti ”Noudettu vvvv-kk-pp osoitteesta” tai ”Retrieved yyyy-mm-dd from”.

Tarkista ohjaajaltasi, voitko käyttää opinnäytteitä lähteenä työssäsi.

pro gradu –tutkielma, diplomityö, lisensiaatintyö, muu opinnäyte

Sukunimi, A. A. (Vuosi). Tutkielman nimi. Tutkielman taso, Oppilaitos, Paikkakunta. URN

Lähdeluettelossa

Kilpiö, E.-K. (2017). Kontrolliodotuksen ja sosiaalisen suotavuuden välinen yhteys henkilöstöjohtamisessa. Pro gradu - tutkielma, Vaasan yliopisto, Vaasa. Noudettu 2019-02-12 osoitteesta https://osuva.uwasa.fi/handle/10024/1680

väitöskirja

Sukunimi, A. A. (Vuosi). Väitöskirjan nimi. Väitöskirja/Doctoral thesis, Yliopisto, Paikkakunta. URN

Kultalahti, S. (2015). ”It’s so nice to be at work!”: adopting different perspectives in understanding Generation Y at work. Väitöskirja, Vaasan yliopisto, Vaasa, Acta Wasaensia 339. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-476-651-7:

Vanderveen, T. N. (2015). Life After French Immersion: Expectations, Motivations, and Outcomes of Secondary School French Immersion Programs in the Greater Toronto Area. Doctoral thesis, York University, Toronto. http://hdl.handle.net/10315/30105

Tekstissä samoin kuin kirjat.

Mikäli kirjoitat oikeustieteen alan työtä, tarkista viitteiden, alaviitteiden ja oikeustapaluetteloiden käyttö Erityistapaukset -sivulta. Muiden tieteenalojen kirjoittajat noudattavat alla olevia ohjeita.

sää­dök­set

Nimi (Numero/Vuosi). Kustannuspaikka: Kustantaja. Noudettu osoitteesta/Retrieved from Julkaisijan verkkosivusto: URL

Lähdeluettelossa

Asetus viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta (1030/1999). Noudettu Edita Publishing Oy:n osoitteesta http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19991030

The Constitution of Finland (731/1999). Retreived from Edita Publishing Oy http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/1999/en19990731

Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999). Alma Talent Oy. Noudettu osoitteesta https://suomenlaki.almatalent.fi/#//Regulation$yes/Regulation/Yh301///2018-11-06

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992). Noudettu Edita Publishing Oy:n osoitteesta  https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920785

Tekstissä

Testissä ensimmäisen kerran (Lain nimi [Lyhenne tai vakiintunut nimi], Numero/Vuosi).

(Asetus viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta [Julkisuusasetus], 1030/1999).

(Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta [JulkL], 621/1999)

Potilaslain (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista [Potilaslaki], 785/1992) mukaan …

According to the Finnish constitution, § 6, section 2, nobody may be discriminated against on the basis of e.g. sex or language.

In Finland nobody may be discriminated against on the basis of e.g. sex or language (the Constitution of Finland, § 6 section 2).

Tekstissä myöhemmin (lain nimi tai lyhenne ja viitattu säännös).

(potilaslaki 8 §).
(julkisuusasetus 5.1 §).

valtio­päivä­asia­kirjat

 

HE 55/1994 vp s. 5.

PeVL 15/2000 vp s. 1.

KM 1988:11 s. 25.

tuomio­istuin­ratkaisut

Tuomioistuinratkaisuista kirjoitetaan samat tiedot sekä alaviitteeseen että oikeustapausluetteloon. Mikäli tapaus on julkaistu KKO:n tai KHO:n vuosikirjassa, on viitattava siihen. Huomioi vuoteen 1987 asti KHO-ratkaisujen jako selostuksiin (I) ja tietoihin) ja vuoteen 1997 asti jako vuosikirjan A- ja B-osaan.

Muihin KHO:n ratkaisuihin viitattaessa merkitään antopäivä ja taltionumero. Muihin KKO:n ratkaisuihin merkitään taltionumero ja vuosi.

Euroopan unionin valmisteluaineistoon viitattaessa alaviitteeseen kirjoitetaan instanssin vieraskielinen lyhenne, vuosilukulyhenne sulkeisiin ja asiakirjanumero.

EY-tuomioistuimen ratkaisut (unionin tuomioistuin ja unionin yleinen tuomioistuin) merkitään alaviitteeseen ilmoittamalla asian numero, kutsumanimi sekä ECLI-tunnus ilman ECLI-etuliitettä.

Kansainvälisen tuomioistuimen (International Court of Justice) ratkaisut alaviitteeseen näin (sivunumeroksi sivu, jolta ratkaisu alkaa).

KHO 1981 A II 87.

KHO 1991 B 316.

KHO 1998:42.

KKO 2014:2

KHO 13.9.1983/3578.

KKO 2447/2013.

COM (89) 568.

T-201/04, Microsoft Corp. v. komissio, EU:T:2004:372.

ICJ Rap. 1966 s. 6.

EIT tapaus Dudek v. Puola (4.5.2006).

 

Virallislähdeviitteissä käytetään yleensä lyhennettä. Jos vakiintunutta lyhennettä ei ole, on suositeltavaa käyttää virallislähteen täydellistä nimeä. Varsinaisessa tekstissä lyhenteitä ei kannata käyttää, jottei tekstin luettavuus kärsi. Säädökset kirjoitetaan sisäviitteinä tekstiin. Säädöslyhenteenä käytetään ensisijaisesti lakikirjan lyhennettä. Ensimmäisen kerran viitattaessa ilmoitetaan säädöksen koko nimi ja numero:
    Potilaslain (laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992) mukaan…
    Kuntalain (410/2015) tavoitteena…

Pykälämerkkiä käytetään viitattaessa lakeihin, joissa ei ole luvuittaista pykälien numerointia. Muista välilyönti ennen §-merkkiä!
    (MRL 188 §).

Jos säädöksessä kunkin luvun pykälien numerointi on aloitettu ykkösestä, ilmoitetaan ensin luvun numero, josta erotetaan kaksoispisteellä pykälän numero. Pykälämerkkiä (§) ei käytetä:
    (RikosL 40:7).

Pykälästä erotetaan momentti pisteellä:
    (JulkL 5.2 §).

Jos viitataan esimerkiksi pykälän toisen momentin kolmanteen kohtaan, erotetaan momentti ja kohta toisistaan pilkulla:
    (PL 39.2, 3 §).

Kansainväliseen sopimukseen viitataan sisäviitteellä kuten säädöksiin:
    (YK:n peruskirja 3 art.).

Euroopan unionin lainsäädäntöön viitataan sisäviitteessä ilmoittamalla normin tyyppi (asetus, direktiivi tai päätös), numero ja asetusten artikla:
    (Neuvoston asetus (EY) 3381/94 art. 4).  
    (Neuvoston direktiivi 93/109/ETY).
Viitatessasi useamman kerran samaan säädökseen voit käyttää tekstissä myös säädöksen vakiintunutta nimeä, esim. luontodirektiivi.

Muut virallislähteet

Valtiopäiväasiakirjoihin, kuten hallituksen esityksiin, valiokuntamietintöihin ja valiokuntien lausuntoihin, viitataan näin:
    HE 55/1994 vp s. 5.
    PeVL 15/2000 vp s. 1.
Komiteanmietintöihin viitataan lyhenteellä KM:
    KM 1988:11 s. 25.

Tuomioistuinratkaisuista kirjoitetaan samat tiedot sekä alaviitteeseen että oikeustapausluetteloon. Mikäli tapaus on julkaistu KKO:n tai KHO:n vuosikirjassa, on viitattava siihen. Huomioi vuoteen 1987 asti KHO-ratkaisujen jako selostuksiin (I) ja tietoihin) ja vuoteen 1997 asti jako vuosikirjan A- ja B-osaan:
    KHO 1981 A II 87.
    KHO 1991 B 316.
    KHO 1998:42.
    KKO 2014:2
Muihin KHO:n ratkaisuihin viitattaessa merkitään antopäivä ja taltionumero:
    KHO 13.9.1983/3578.
Muihin KKO:n ratkaisuihin merkitään taltionumero ja vuosi:
    KKO 2447/2013.

Euroopan unionin valmisteluaineistoon viitattaessa alaviitteeseen kirjoitetaan instanssin vieraskielinen lyhenne, vuosilukulyhenne sulkeisiin ja asiakirjanumero.
    COM (89) 568.
EY-tuomioistuimen ratkaisut (unionin tuomioistuin ja unionin yleinen tuomioistuin) merkitään alaviitteeseen ilmoittamalla asian numero, kutsumanimi sekä ECLI-tunnus ilman ECLI-etuliitettä :
    T-201/04, Microsoft Corp. v. komissio, EU:T:2004:372.
Kansainvälisen tuomioistuimen (International Court of Justice) ratkaisut alaviitteeseen näin (sivunumeroksi sivu, jolta ratkaisu alkaa):
    ICJ Rap. 1966 s. 6.
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) ratkaisuihin viitataan seuraavasti:
    EIT tapaus Dudek v. Puola (4.5.2006).

tut­ki­mus­aineis­to

Author/Rightsholder. (Year). Title of data set (Version number) [Description of form]. Location: Name of producer. DOI

Author/Rightsholder. (Year). Title of data set (Version number) [Description of form]. Retrieved from URL
Lähdeluettelossa

Ek, K. (2016). Paavo - Postinumeroalueittainen avoin tieto, 2015. [dataset]. http://urn.fi/urn:nbn:fi:csc-kata00001000000000000567

Salmivaara, A. (2017). Topographical Wetness Index for Finland, 16m, 2016. [dataset]. http://urn.fi/urn:nbn:fi:csc-kata20170511113233803176

Tekstissä

(Ek, 2016).

standardit

Organization That Made the Standard. (year). Title of the standard (Standard No. 1234). Retrieved from https://xxxxx

Lähdeluettelossa

International Organization for Standardization (1988). Documentation — Presentation of theses and similar documents (ISO Standard No. 7144).

International Organization for Standardization (2017). Information and documentation —  Guidelines for bibliographic references and citations to information resources (ISO/WD 690). Työskentelyluonnos.

International Organization for Standardization. (2016). Occupational health and safety management systems—Requirements with guidance for use (ISO/DIS Standard No. 45001). Retrieved from https://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=63787

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry. (2017). Pienjännitesähköasennukset : Osa 1-1, Yleisvaatimukset (SFS 6000 osat 1-6) = Low-voltage electrical installations. Part 1-1, General requirements (SFS 6000 parts 1 to 6).

Tekstissä

(Suomen Standardisoimisliitto SFS ry., 2017).

patentit

Surname, A. B. (year). Patent Identifier No. xxx. Location: Source Name.
Lähdeluettelossa

Boiten H. (2015). Patent EP 3089711. Munich: European Patent Office.

Tekstissä

(Patent EP 3089711(2015))

 

Verkkoaineisto sisältää hyvin eritasoisia lähteitä aina ministeriöiden raporteista yksityishenkilöiden blogeihin. Suhtaudu lähteisiin varauksella ja tarvittaessa kysy ohjaajaltasi, voiko lähdettä käyttää.

Koska useimmista verkkoaineistoista puuttuu pysyvä tunniste, joudut viittaamaan verkko-osoitteeseen. Lisää tieto siitä, milloin olet tehnyt viittauksen, että lukija voi tarvittaessa tarkistaa, onko sivusto muuttunut sen jälkeen.

Sosiaalisen median lähteitä on joskus pakko käyttää, mutta lähteen alkuperäinen kirjoittaja voi muuttaa yksityisyysasetuksiaan tai poistaa kokonaan alkuperäisen viestin, jolloin työsi lukija ei enää voi tarkistaa lähteen todenperäisyyttä.

Verkko-osoitteiden tavutus voi olla hankalaa. Pyri siihen, että rivinvaihto on kauttaviivan kohdalla ja seuraava rivi alkaa kauttaviivalla. Älä lisää tavuviivoja ja poista tekstinkäsittelyohjelman automaattisesti lisäämät tavuviivat.

viralliset tahot, raportit

Organisaatio. (Vuosi). Nimi.  Noudettu vvvv-kk-pp osoitteesta/Retrieved yyyy-mm-dd from URL

Sukunimi, A. A. (Vuosi). Nimi. Organisaatio, sarja sarjanumero. Noudettu vvvv-kk-pp osoitteesta/Retrieved yyyy-mm-dd from URL

Lähdeluettelossa

Climate Action. (2018). 2030 climate &  energy framework. Noudettu 2018-10-31 osoitteesta https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_en

Kuluttaja- ja kilpailuvirasto. (2017). Kuluttaja-asiamiehen linjaus: Maksaminen verkkokaupassa. Noudettu 2018-10-28 osoitteesta https://www.kkv.fi/ratkaisut-ja-julkaisut/julkaisut/kuluttaja-asiamiehen-linjaukset/aihekohtaiset/maksaminen-verkkokaupassa/

Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea (2014). Energia- ja ilmastotiekartta 2050: Parlamentaarisen energia- ja ilmastokomitean mietintö 16. päivänä lokakuuta 2014. Työ- ja elinkeinoministeriö. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, Energia ja ilmasto 31/2014. Noudettu 2017-5-15 osoitteesta http://tem.fi/documents/1410877/2628105/Energia-+ja+ilmastotiekartta+2050.pdf/1584025f-c5c7-456c-a912-aba0ee3e5052

Tekstissä

(Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea, 2014)

Kuluttaja- ja kilpailuvirasto (2017) linjaa ...

uutiset

Sukunimi, A. A. (Vuosi, päivä kuukausi). Otsikko. Alustan nimi. Noudettu vvvv-kk-pp osoitteesta URL

Otsikko (Vuosi, päivä kuukausi). Alustan nimi. Noudettu vvvv-kk-pp osoitteesta URL

Malminen, U. (2019, 7. lokakuuta). Helsinki luopuu koulujen Wilma-järjestelmästä muutaman vuoden sisällä – parin miljoonan käyttäjän Wilma ei lähtenyt mukaan kaupungin kilpailutukseen. Yle. Noudettu 2019-10-08 osoitteesta https://yle.fi/uutiset/3-11008546

Datan suojaus lähtee turva-aidasta. (2019, 7. lokakuuta). ETN. Noudettu 2019-10-09 osoitteesta http://etn.fi/index.php/13-news/9959-datan-suojaus-lahtee-turva-aidasta

sosiaalinen media

blogit, Facebook, Twitter, Youtube

Sukunimi, A. A. (Vuosi, päivä kuukausi). Otsikko. [Blogikirjoitus/Blog post]. Noudettu vvvv-kk-pp osoitteesta/Retrieved yyyy-mm-dd from URL

Näyttönimi. (Vuosi, päivä kuukausi). Postaus tai sen alku. [Viestin tyyppi] Alusta, kanava. Noudettu vvvv-kk-pp osoitteesta URL

Lähdeluettelossa

Hildén, K. (2017, 1. helmikuuta). Everyday communications gone social. [Blogiteksti] The Universe blog. Noudettu 2017-2-2 osoitteesta
https://www.getuniverse.com/blog/everyday-communications-gone-social. [Arkistoitu 27.6.2017: http://archive.is/L1ZKc].

Kultalahti, S. (2017, 13. joulukuuta). Messages from Generation y. [Video] Youtube, TEDx Talks. Noudettu 2017-12-22 osoitteesta
https://youtu.be/hwhpw9nOPiM

McAdoo, T. (2016, 5. huhtikuuta). How to Cite a Blog Post in APA Style. The APA Style Blog. [Blogiteksti]. Noudettu 2017-6-27 osoitteesta http://blog.apastyle.org/apastyle/2016/04/how-to-cite-a-blog-post-in-apa-style.html. [Arkistoitu 22.6.2017: https://web.archive.org/web/20170622025922
/http://blog.apastyle.org/apastyle/2016/04/how-to-cite-a-blog-post-in-apa-style.html].

Tritonia (@TritoniaLib) (2017, 15. marraskuuta). #Hanken #ÅboAkademi and #Univaasa students and staff: Have you already tried out new Refworks? Log in to old Refworks and you'll find a link. [Tweet] Twitter. Noudettu 2018-10-30 osoitteesta https://twitter.com/TritoniaLib/status/798787507013828608

Vaasan yliopisto. (2018, 19. lokakuuta). Honorary doctor of our University, MIT professor Eric von Hippel gave a guest lecture ”Emerging User Innovation Paradigm and Free Innovation” at our University. Von Hippel was promoted at… [Facebook-status] Facebook. Noudettu 2018-10-30 osoitteesta https://www.facebook.com/univaasa
/photos/a.10150288972347627/10157972205927627/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARCJTQf8DOvfY4BrZtrlKSTdWt2VuQm0EeT8J5x4QucbpI5vwYDXiQHhujXMmez5_peAmWQ2jJQ2jRwZEDR-dOfhb1C1BEkFevP6lo0YamBystcmW1iINKH2mVj8YSUbCZRV13-9CtxEK9EGhvmYN5VVv0aqcOj2aNzB1nNpzPTRzEFeVWW4ErbwyL
_eONKMUUYrOdcM22RV1WNwxAH59uTFbuapfg&__tn__=-R

rajattu pääsy

Sukunimi, A. A./Organisaatio/Viranomainen. (Vuosi). Nimi. [Alusta, kanava]. Noudettu vvvv-kk-pp osoitteesta/Retrieved yyyy-mm-dd from URL

Lampimäki, H. (2018). Johtamisen perusteet ayJOHT1010. Moodle, lähitapaamisten materiaali. [Rajattu pääsy]. Noudettu 2018-10-30 osoitteesta https://moodle.uwasa.fi/pluginfile.php/185252/mod_folder/content/0/Johtamisen_perusteet_25092018.pdf?forcedownload=1

Tarkista ohjaajaltasi, voiko verkkolähdettä käyttää.

Tekijäksi merkitään yleensä ohjaaja. Älä merkitse linkkiä suoratoistopalveluun, mikäli lähteesi on sitä kautta saatavilla vain lyhyen ajan.

TV-ohjelma

Sukunimi, A. A. (Tuottaja/ Producer/Kirjoittaja/Writer), & Sukunimi, B. B. (Ohjaaja/Director). (Vuosi). Nimi [Film/DVD/TV-program/TV-ohjelma]. Maa: Studio. / ev. Noudettu osoitteesta/Retrieved from URL

Jakso

Sukunimi, A. A. (Kirjoittaja/Writer), & Sukunimi, B. B. (Ohjaaja/Director). (Vuosi, esitysaika). Jakson nimi [TV-ohjelma/TV programme]. Ohjelmassa/In C. C. Sukunimi (Tuottaja/Producer), TV-sarjan nimi. Maa: Studio. Noudettu osoitteesta/Retrieved from URL

Lähdeluettelossa

Grönberg, M., Nevakare, H., & Urhonen, M. (toim.), (1988, 18. toukokuuta). Jakso 61: Jäähyväiset Hittimittarille [TV-ohjelma]. Ohjelmassa Hittimittari. Noudettu 2017-6-5 osoitteesta http://areena.yle.fi/1-2749009

Lund, P. (ohjaaja) (2017, toukokuun 26.) Lauran päivä, kausi 6, jakso 12. Vain elämää. Nelonen. Banijay Finland Oy.

Tekstissä

(Grönberg, Nevakare, & Urhonen, 1988)

(Lund, 2017)

elokuva

Sukunimi, A. A. (Tuottaja/ Producer/Kirjoittaja/Writer), & Sukunimi, B. B. (Ohjaaja/Director). (Vuosi). Nimi [Film/DVD/TV-program/TV-ohjelma]. Maa: Studio. / ev. Noudettu osoitteesta/Retrieved from URL

Lähdeluettelossa

Hauben, L. (Writer), Goldman, B. (Writer), Douglas, M. (Producer), Zaentz, S. (Producer), & Forman, M. (Director). (1975). One flew over the cuckoo's nest [Film]. United States: Fantasy Films; N. V. Zvaluw

Youtube

Sukunimi, A. A./Näyttönimi (Vuosi, päivä kuukausi). Otsikko. [Video]. Noudettu vvvv-kk-pp osoitteesta/Retrieved yyyy-mm-dd from URL

Kanava. (Vuosi, päivä kuukausi). Otsikko [Video]. Noudettu vvvv-kk-pp osoitteesta URL

Kultalahti, S. (2017, 13. joulukuuta). Messages from Generation y. [Video] Youtube, TEDx Talks. Noudettu 2017-12-22 osoitteesta
https://youtu.be/hwhpw9nOPiM

Tenacious D. (2018). Post-Apocalypto [Soittolista]. Noudettu 2018-11-2 osoitteesta https://www.youtube.com/playlist?list=PLXyMXoUOp7kFqMOH221WwetvyxCWl6ErO

 

Henkilökohtainen viestintä sisältää sähköpostiviestejä, keskusteluryhmistä lähetettyjä viestejä, joita ei ole arkistoitu, henkilökohtaisia haastatteluja, puhelinkeskusteluja ja muita vastaavia.

hen­ki­lö­koh­tai­nen kes­kus­telu

-
Lähdeluettelossa

-

Tekstissä

Vaikka M. Meikäläinen (henkilökohtainen keskustelu, 22. toukokuuta 2013), on ...

 

Lähteet ovat aina ennen pistettä.

Sama tekijä (aikajärjestys)
(Salminen, 1998, 2011)

Sama tekijä, sama vuosi, erotetaan kirjaimilla a, b...

Lähdeluettelo aakkostetaan

Lund, A. (2011)
Lund, A. (Toim.) (2013)
Lund, A. (2015a)
Lund, A. (2015b)
Lund, A., & Yan, R. (2014)
Lund, A., Yan, R., & Johansson, P. (2013)
Lund, A., & Östman, A. (2010)
Lund, A., & Östman, A. (2014)
Lund, V. (2015)
Lunds universitet. (2010)
Lundström, S. (2011)

Saavutettavuusseloste Tillgänglighetsutlåtande