Skip to Main Content
LibGuides

Informationssökning

Utvärdering av sökresultaten

Oberoende av om du gör sökningar i bibliotekets databas, internationella databaser eller på internet, blir du alltid tvungen att utvärdera sökresultaten. Kriterier för utvärdering är bl.a:


Användbarhet, dvs. relevans

Är resultaten tillräckligt relevanta, dvs. motsvarar de ditt behov av information? Databaserna ordnar i allmänhet sökresultaten enligt någon form av relevans, men du måste själv utvärdera hur användbara de är genom att se på närmare uppgifter: rubrik, sammandrag, utgivningsår, ämnesord.


Kvalitet och källkritik

Är resultaten tillräckligt tillförlitliga, objektiva, aktuella, precisa eller vetenskapliga?


Tillgänglighet

Kan du ladda ner texten direkt från nätet eller hämta den på biblioteket? Om materialet inte är lätt tillgängligt blir du tvungen att överväga om det är värt mödan att få tag på det. I en fulltextdatabas är artiklarna tillgängliga att ladda ner direkt. Observera dock att den licens din högskola har skaffat inte nödvändigtvis omfattar mer än en del av databasens artiklar, resten måste man skaffa på annat håll. Du kan i så fall t.ex. vända dig till bibliotekets fjärrlåneservice.
 

Informationssökningsprocessen

Saavutettavuusseloste Tillgänglighetsutlåtande