Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
LibGuides

Informationssökning: Söker du information om ett ämne?

Söker du information om ett ämne? Börja här:

Numero 1Bibliotekens tryckta resurser - Finna

  • I portalen Finna finns Tritonias tryckta samlingar. Logga in med din högskolas användarnamn så får du tillgång också till e-resurserna
  • Bibliotekens, arkivens och museernas gemensamma söktjänst Finna.fi innehåller referensuppgifter om resurserna vid högskolebibliotek i Finland

Psst!I Finna.fi går det lätt och snabbt att söka universitetens pro gradu- och doktorsavhandlingar. YH-examensarbeten finns i Theseus (www.theseus.fi)

Finna.fi begränsa sökningen enligt materialtyp


Numero 2De e-resurser din högskola har anskaffat - Finna och LibGuides

  • Centrala databaser för ditt område finns i Finna och i LibGuides 
    Artikelsökning i Finna är ett bra sätt att börja informationssökningen, via den kan du söka information i flera databaser samtidigt.
  • Mera specifika sökningar gör man bäst i databasernas egna användargränssnitt, eftersom deras avgränsningsmöjligheter är mångsidigare.

Psst!Psst! Om du bara vill ha fulltextresultat och refereegranskade artiklar kan du använda avgränsningarna ”fulltext only”/”my subscribed content” och ”peer-reviewed”, som finns i många databaser

Psst!Psst! Om artikeln inte öppnas eller databasen frågar efter lösenord, fastän du är inloggad, är orsaken troligen att din högskola inte har skaffat användarrätt till tidskriften eller årgången i fråga. Se tips för att söka en artikel på baksidan

Full text only-toiminnot eri tietokannoissa


Numero 3Google Scholar

  • Söker effektivt avgiftsfria vetenskapliga resurser på webben: artiklar, konferenspapper, examensarbeten 
  • Hittar även en del avgiftsbelagda resurser. Dessa öppnas automatiskt inom din högskolas nätverk utan inloggning, på hemdatorn måste de öppnas via Finna/Libguides.

Psst!Studerande och personal: Har du tagit i bruk Google Scholars bibliotekslänkar i sökmotorns inställningar? Via bibliotekslänkarna kommer du direkt från Google Scholars sökresultat till de avgiftsbelagda fulltextartiklarna. 

Saavutettavuusseloste Tillgänglighetsutlåtande