Skip to Main Content
LibGuides

Informationssökning

Länkar till informationskällor

Skriv ut tips för informationssökning

Söker du information om ett ämne? Börja här:

Numero 1Bibliotekens tryckta resurser - Finna

  • I portalen Finna finns Tritonias tryckta samlingar. Logga in med din högskolas användarnamn så får du tillgång också till e-resurserna
  • Bibliotekens, arkivens och museernas gemensamma söktjänst Finna.fi innehåller referensuppgifter om resurserna vid högskolebibliotek i Finland

Psst!I Finna.fi går det lätt och snabbt att söka universitetens pro gradu- och doktorsavhandlingar. YH-examensarbeten finns i Theseus (www.theseus.fi)

Finna.fi begränsa sökningen enligt materialtyp


Numero 2De e-resurser din högskola har anskaffat - Finna och LibGuides

  • Centrala databaser för ditt område finns i Finna och i LibGuides 
    Artikelsökning i Finna är ett bra sätt att börja informationssökningen, via den kan du söka information i flera databaser samtidigt.
  • Mera specifika sökningar gör man bäst i databasernas egna användargränssnitt, eftersom deras avgränsningsmöjligheter är mångsidigare.

Psst!Psst! Om du bara vill ha fulltextresultat och refereegranskade artiklar kan du använda avgränsningarna ”fulltext only”/”my subscribed content” och ”peer-reviewed”, som finns i många databaser

Psst!Psst! Om artikeln inte öppnas eller databasen frågar efter lösenord, fastän du är inloggad, är orsaken troligen att din högskola inte har skaffat användarrätt till tidskriften eller årgången i fråga. Se tips för att söka en artikel på baksidan

Full text only-toiminnot eri tietokannoissa


Numero 3Google Scholar

  • Söker effektivt avgiftsfria vetenskapliga resurser på webben: artiklar, konferenspapper, examensarbeten 
  • Hittar även en del avgiftsbelagda resurser. Dessa öppnas automatiskt inom din högskolas nätverk utan inloggning, på hemdatorn måste de öppnas via Finna/Libguides.

Psst!Studerande och personal: Har du tagit i bruk Google Scholars bibliotekslänkar i sökmotorns inställningar? Via bibliotekslänkarna kommer du direkt från Google Scholars sökresultat till de avgiftsbelagda fulltextartiklarna. 

Saavutettavuusseloste Tillgänglighetsutlåtande