Skip to main content
LibGuides

Hankens biblioteksguide: Startsida

PopUp på Hanken

I höst besöker Tritonia Hanken alla torsdagar i september kl 12-14:30  i tdningsläsesalen på 1 vån.  

Titta in om du har frågor som rör t.ex. informationssökning, användning av digitala resurser, referensteknik, inköp av litteratur eller övriga biblioteksärenden.

Välkommen!

Välkommen till Hankens biblioteksguide (Vasa)

Hanken biblioteksguide

I denna guide hittar du de viktigaste informationskällorna för de ämnen som studeras på Hanken. Du kan boka tid för handledning i informationssökning eller ta kontakt om du har frågor!

Användning av e-material

E-resurserna kan användas i Hankens datanät samt på distans. Gå in i databaserna via bibliotekets länkar (i LibGuides eller via Finna) så kan du logga in med ditt Hankenanvändarnamn. Vid Tritonia Universitetsstranden finns datorer där de övriga Vasahögskolornas e-resurser går att nå, be personalen om hjälp!