Skip to main content
LibGuides

Hankens biblioteksguide: Hyllklasser inom ekonomi och juridik

Ekonomi (våning 3)

33(091) Ekonomisk historia
330 Nationalekonomi
330.3 Ekonomins dynamik. Konjunkturer. Ekonomisk tillväxt
330.4 Ekonometri
330.8 Nationalekonomiska teorier och doktriner
334 Näringslivets organisationsformer. Andelsverksamhet
336.7 Pengar. Bankväsen
336.76 Värdepappersmarknad. Kapitalmarknad
336.77/.78 Kredit. Kreditmarknad. Ränta
338(1-77) Utvecklingsländernas ekonomi
338(59) Sydost- och Ostasiens ekonomi
338.0/.3 Ekonomiskt läge. Ekonomisk politik. Produktion. Produktivitet
338.4 Industri
338.5 Priser. Kostnader
339.1/.9 Handel och marknad (allmänt)
339.3 Inrikeshandel. Partihandel. Minuthandel
339.5 Utrikeshandel. Internationell handel
339.7 Internationella betalningsrörelser. Internationell finans
339.9 Internationella ekonomiska relationer. Världsekonomi
366 Konsumtion. Konsumentskydd
366.1 Konsumentbeteende
379 Fritid. Turism
65:001 Ekonomiska vetenskaper. Vetenskap. Forskning. Forskningsguider
65:004 Företagets datateknik. Elektronisk handel
65:06 Möten. Utställningar
65.01 Organisationsteori
65.012 Företagsledningens kvantitativa metoder
65.012.4 Företagsledning
65.012.6 Projektledning
65.013 Organisations- och arbetspsykologi
65.016 Entreprenörskap
651 Byråer. Kontorsteknik. Mötesteknik
651.7 Affärsbrevväxling
654 Telekommunikation
655 Grafisk industri
656 Trafik. Transporter
657 Redovisning
657.22 Bokslut
657.3/.4 Inventering. Balanser. Konton
657.31 Budgeter
657.47 Kostnadsberäkning
657.6/.9 Granskning av bokföring. Balansvärdering. Revision
658 Företagsekonomi
658(091) Företagshistoriker
658.1 Företagsformer. Finansiering
658.2/.5 Produktionsekonomi. Industriell formgivning
658.3 Personalförvaltning
658.5 Produktion. Kvalitet
658.6 Handelsteknik. Produkter. Tjänster
658.7 Inköp. Lagerhållning
658.8 Marknadsföring. Försäljning
658.84/.85 Försäljningsseder. Försäljningsmetoder 
658.86/.87 Distributionskanaler (parti- och minuthandel)
659 Reklam. Informationsverksamhet
659.2 Sakkunskap. Konsultering
659.4 PR-verksamhet

Juridik (våning 4)

34 Rätt. Lagstiftning
340 Juridik. Metoder
340.5 Komparativ rätt
341 Internationell rätt
342.1/.8 Statsförfattningsrätt
342.9 Förvaltningsrätt
342.95 Skatterätt. Finansrätt
343 Straffrätt
347.1/.5 Förmögenhetsrätt
347.6 Familjerätt. Kvarlåtenskapsrätt
347.7 Handelsrätt
347.72 Bolagsrätt
347.73 Marknadsrätt. Konkurrensrätt
347.77/.78      Immaterialrätt
347.9 Processrätt
349.2./3 Arbetsrätt. Socialrätt
349.4/.7 Miljörätt. Jordrätt