Skip to main content
LibGuides

Hankens biblioteksguide: Avhandlingar

E-avhandlingarnas tillgänglighet

Alla Hankens elektroniska magisteravhandlingar kan läsas på ett fåtal datorer på Tritonia Universitetsstranden.

Avhandlingar i elektronisk form

Från och med 1.1.2009 finns Hankens magister- och doktorsavhandlingar endast i elektronisk form i databasen Dhanken.

Sök examensarbeten i Dhanken

Magisteravhandlingar i pappersform (före 2009)

 

Nya doktorsavhandlingar

Loading ...

Nya magisteravhandlingar

Loading ...