Skip to Main Content
LibGuides

EU-tieto

EU-kokoelma, EU-tallekirjasto, EU-tietopalvelu

EU-tilastoja

Eurostat on Euroopan unionin tilastotoimisto. Se julkaisee Euroopan laajuisia tilastoja ja indikaattoreita, joiden avulla voidaan tehdä maiden ja alueiden välisiä vertailuja. Eurostat laskee Euroopan unionia ja euroaluetta koskevia tilastotietoja kansallisten viranomaisten keräämien tietojen pohjalta ja kehittää yhdenmukaisia määritelmiä, luokituksia ja menetelmiä EU:n virallisten tilastojen tuottamista varten yhteistyössä kansallisten tilastoviranomaisten kanssa. EU:n tilastot ovat vapaasti saatavilla Eurostatin verkkosivujen kautta.

Eurostatin lehdistötiedotteita

Loading ...

EU Tube

EU-uutisia


EUbusiness

Loading ...


EUobserver

Loading ...


EurActiv

Loading ...

Euronews

Loading ...


VoteWatch

Loading ...
Saavutettavuusseloste Tillgänglighetsutlåtande