Skip to main content
LibGuides

Hankens biblioteksguide: Övrigt

Fjärrlån

Om en bok inte finns i Vasa, så kan du beställa fjärrlån från andra vetenskapliga bibliotek i Finland. Fjärrlån från Åbo akademis bibliotek och Hankens bibliotek i Helsingfors är gratis för Hankens personal och studerande.

Observera att om du skriver din kandidat- eller magisteravhandling har du rätt till gratis fjärrlån. Läs mer på Tritonias webbsidor