Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
LibGuides

Julkaiseminen Vaasan yliopiston sarjoissa: Lähdeluettelon laatiminen

Julkaisuohjeet Vaasan yliopiston sarjoihin Acta Wasaensia, Vaasan yliopiston tutkimuksia ja Vaasan yliopiston raportteja.

Työkaluja viitteidenhallintaan

Lähdeluettelon laatiminen

Lähdeluettelo (otsikkona Lähteet) sijoittuu aivan teoksen loppuun. Tarkoitus on, että teosta lukeva voisi niin halutessaan lähdeluettelon tietojen avulla hakea kyseisen lähteen käsiinsä. Huomioitavaa on, että julkaistujen lähteiden nimet voidaan kursivoida. Kirjojen englanninkielisen nimen substantiivit kirjoitetaan isoin alkukirjaimin. Sarjajulkaisussa olevan artikkelin nimi kirjoitetaan ilman ylimääräisiä isoja kirjaimia, julkaisusarjan nimen substantiivit kirjoitetaan isoilla alkukirjaimilla.

Lähdeluetteloon merkitään lähteet aakkosjärjestyksessä. Lähdeluettelo voidaan kuitenkin tarpeen vaatiessa jakaa osiin tietyin kriteerein, esimerkiksi primaarilähteet/sekundaarilähteet; lait jne.

Lähdeluetteloon merkitään lainattavista lähteistä seuraavat seikat alla olevassa järjestyksessä:

1 Tekijä (henkilön sukunimi ja etunimen tai etunimien alkukirjain tai yhteisön nimi tai käyttäjänimi). Tekijöiden nimet erotetaan toisistaan &-merkillä
2 Julkaisuvuosi (sulkuihin).
3 Teoksen, artikkelin tai kirjoituksen tarkka nimi ja osa.Kun kyse on artikkelista, silloin myös aikakauskirjan, -lehden tai koko teoksen nimi ja osa. Sanomalehden artikkelin ollessa kyseessä, merkitään lehden nimi ja päivämäärä. Verkkoaineiston osalta merkitään palvelun nimi ja päivämäärä.
4 Painos, jos se ei ole ensimmäinen.
6 Kustannuspaikka siinä muodossa, kun se on merkitty teokseen:
 7 Kustantaja.

Elektronisista lähteistä

5 [Viestintyyppi, esim. verkkoaineisto, CD-ROM, online-tietokanta, DVD, sähköinen kausijulkaisu, sähköpostiviesti, digitaalinen kuva, podcast-tallenne, äänitiedosto tai englanniksi online, CD-ROM, online database, DVD, online serial, electronic mail, digital image, podcast, audiofile],
8 Julkaisu-, lähetys- tai päivitysaika (milloin dokumenttia on viimeksi muutettu) VVVV-KK-PP,
9 Jos julkaisulla ei ole pysyvää tunnistetta, kuten DOI-, Handle- tai URN-tunniste, niin
[Viittaamisen ajankohta: se päivämäärä, jolloin kyseistä lähdettä on käytetty]. Tämä on tärkeää, koska www-sivuja päivitetään jatkuvasti.
10 Pysyvä tunniste, kuten DOI-, Handle- tai URN-tunniste http-linkkinä. Pysyvän tunnisteen puuttuessa verkko-osoite (saatavuus ja verkko-osoite) sekä verkkosivun arkistoinnin päivämäärä ja osoite arkistoituun versioon.

 

Saavutettavuusseloste Tillgänglighetsutlåtande