Skip to main content
LibGuides

Samlingar: Avhandlingar och lärdomsprov

Allmänt

Vid Tritonia finns högskolornas lärdomsprov och avhandlingar tillgängliga. Nedan beskrivs hur du hittar avhandlingarna och vilken policy som gäller för utlåning och tillgänglighet för respektive högskola. Avhandlingarna vid Universitetsstranden finns på första våningen.

 

Pro gradu-, licentiatavhandlingar och lärdomsprov

Tryckt format    
Placering   Första våningen vid Tritonia Universitetsstranden, Vasa
Lånetid   14 dagar
Hur hitta i Finna   Sök på signum LAUD för magistersavhandlingar, DIPL för diplomarbeten och LIS för licentiatavhandlingar.
     
Elektroniskt format    
Webbadress   Fulltext på Tritonias webbsida fr.o.m. hösten 2006
Tillgänglighet   Skribenten väljer om avhandlingen är fritt tillgänglig eller endast tillgänglig på datorerna vid Universitetsstranden
Publicera din avhandling   denna sida kan du publicera din avhandling på webben

 

Tryckt format   
Placering   Första våningen vid Tritonia Universitetsstranden, Vasa
Lånetid   Ej hemlån
Hur hitta i Tria  

Alla avhandlingar: sök på signum Ekon avh och ämne
Avhandlingar godkända i Vasa: sök på Ekon avh ämne Vasa
Sök på signum Licavh för licentiatavhandlingar

Pro gradu-avhandlingar enligt ämne  (före 2009):

     
Elektroniskt format    
Webbadress   Fulltext i Dhanken fr.o.m 1.1.2009.
Tillgänglighet   Avhandlingarna finns i fulltext fr.o.m 1.1.2009.Texterna nås fritt på webben, i Hankens nät eller endast i Tritonia på tre datorer på tredje våningen. Logga in med ditt eget Hanken användarnamn och lösenord eller be bibliotekspersonalen logga in om du inte har något användarnamn.
Publicera din avhandling  

Information om att publicera avhandlingar i DHanken.

 

Tryckt format
Placering Första våningen vid Tritonia UniversitetsstrandenVasa
Lånetid Ej hemlån
Hur hitta i Tria Sök på signum GRADU. Vid avancerad sökning kan du söka på gradu och ämnesord t.ex. gradu AND undervisning för att få fram avhandlingar om ämnet. Avhandlingar från ÅA i Åbo finns i Alma.
 
Elektroniskt format  
Webbadress Åbo Akademis publikationsarkiv i Doria-portalen
Tillgänglighet Skribenten väljer om avhandlingen ska publiceras digitalt, därför finns en del avhandlingar enbart i tryckt form
Publicera din avhandling Information om att publicera avhandlingar i Åbo Akademis publikationsarkiv.
 
Tryckt format   
Placering   Teknik, informationsbehandling, turism, företagsekonomi och det sociala området: första våningen vid Tritonia UniversitetsstrandenVasa
Hälsovård: Rådhusgatan, Vasa
Lånetid   14 dagar
     
Elektroniskt format    
Webbadress   Yrkeshögskolornas webbibliotek Theseus
Tillgänglighet   Alla lärdomsprov som finns i Theseus är fritt tillgängliga
Publicera din avhandling   Information om att publicera lärdomsprov i Theseus
 

 

Lärdomsprov enligt ämne i Tria: 

Tryckt format   
Placering  

Utbildningsprogrammen i Vasa: första våningen vid Tritonia Universitetsstranden
​Utbildningsprogrammen i Jakobstad: Tritonia Allegro
Utbildningsprogrammen i Åbo: Nunnegatan och Hertig Johans parkgata (sjöfart)
Utbildningsprogrammen i Raseborg: Ekenäs bibliotek

Lånetid   Ej hemlån vid Universitetsstranden
14 dagar vid Nunnegatan
Ej hemlån vid Tritonia Allegro, Hertig Johans parkgata och Ekenäs bibliotek
Hur hitta i Tria   Sök på signum YH-EXAMENSARBETE och ämne
 
     
Elektroniskt format    
Webbadress   Yrkeshögskolornas webbibliotek Theseus
Tillgänglighet   Alla lärdomsprov finns inte elektroniskt men de som finns är fritt tillgängliga. Om lärdomsprovet är tillgängligt i Theseus finns inget tryckt exemplar.
Publicera din avhandling   Information om att publicera lärdomsprov i Theseus
 
Loading ...

Doktorsavhandlingar

Tryckt format
Placering Första våningen vid Universitetsstranden (GE) och i ämnessamlingarna
Lånetid GE:samlingen 0 dagar, i ämnessamlingarna 28 dagar
   
Elektroniskt format  
Webbadress Ingår i publikationsserien Acta Wasaensia
Tillgänglighet Finns i fulltext på webben fr.o.m år 2002.
Tryckt format
Placering Första våningen vid Universitetsstranden (GE) och i ämnessamlingarna
Lånetid GE:samlingen 0 dagar, i ämnessamlingarna 28 dagar
Hur hitta i Tria  
   
Elektroniskt format  
Webbadress Publikationsarkivet Dhanken
Tillgänglighet Finns i fulltext på webben fr.o.m år 2002.
Tryckt format
Placering Första våningen vid Universitetsstranden (GE) och i ämnessamlingarna
Lånetid GE:samlingen 0 dagar, i ämnessamlingarna 28 dagar
Hur hitta i Tria Sök på signum ÅA Diss (avhandlingar gjorda vid ämnen i Åbo) och ÅA Vasa Diss (avhandlingar gjorda vid ämnen i Vasa).
   
Elektroniskt format  
Webbadress Åbo Akademis publikationsarkiv i Doria-portalen
Tillgänglighet Finns i fulltext på webben fr.o.m år 2003
Loading ...