Skip to main content
LibGuides

Kokoelmat: Vähemmistökielikokoelma (MINLANG)

Yleistä

​Tritonian vähemmistökielikokoelma sisältää noin 800 nidettä eri eurooppalaisilla vähemmistökielillä. Kokoelman perustana toimii ainutlaatuinen vähemmistökirjasto, jonka ennen omisti The European Bureau for Lesser Used Languages (EBLUL, Euroopan pienten kielten toimisto). Lisää tietoa kokoelman historiasta löytyy alta. Svensk-Österbottniska Samfundet on kustantanut sen kuljetuksen ja luettelointityön. Luetteloinnin ja sisällönkuvailun on tehnyt FD Viveca Rabb. Luettelointiprosessissa on karsittu pois toissijaisia nimekkeitä, kaksoiskappaleita, vanhoja selvityksiä, esitteitä sekä kaunokirjallisuutta, joka on kirjoitettu enemmistökielellä (vaikka kirjailija kuuluisikin itse vähemmistöön).

Kirjat on usein kirjoitettu ko. vähemmistökielellä ja ne käsittävät kieltä tai kielivähemmistön elämää, jotkut taas ovat kaunokirjallisia teoksia, jotka on tarkoitettu joko lapsille tai aikuisille. Sellaiset kielet, joista löytyy vain muutama teos, löytyvät kielikunnan nimellä. Täten esim. tietyt kirjat, jotka käsittävät oksitaanin, provensaalin, frankoprovensaalin, mirandeesin ja istro-romanian kieliä, löytyvät romaanisten kielten alta, kun taas serbian, kroatian ja makedonian kieltä käsittävät kirjat löytyvät luokasta Slaavilaiset kielet.

 

Saatavuus ja laina-aika: Kokoelma on avoimesti saatavilla Tritonia Yliopistonrannan 1. kerroksessa. Laina-aika on 28 päivää, ja kokoelma on luetteloitu Tria-tietokantaan. Täältä löytyy luettelo kaikista kokoelman kirjoista. Luettelo voidaan lajitella eri tavalla. Tämän sivun oikealta palstalta löytyy vähemmistökielikokoelman hyllyluokat. Napsauttamalla linkkejä näet kyseisen kielen kirjat.

European Bureau for Lesser Used Languages (EBLUL)

EBLUL eli European Bureau for Lesser Used Languages (Euroopan pienten kielten toimisto) perustettiin 1982 vapaaehtoisjärjestönä, jonka tehtävänä oli monikielisyyden ja Euroopan vähemmistökielten tukeminen. EBLUL edusti yli 50 miljoonaa vähemmistökielen puhujaa asiantuntijaelimenä ja lobbausjärjestönä mm. EU:ta ja Euroopan neuvostoa kohtaan. EBLULilla oli myös aktiivinen tiedottamisen ja yhteyksien luomisen rooli.  Toiminta jouduttiin kuitenkin lakkauttamaan vuonna 2010, kun EU ei enää myöntänyt taloudellista tukea ja järjestö oli elänyt yli varojensa.

​EBLUL oli rakentanut 15 kansallisen toimikunnan verkoston, joista monet vielä toimivat jossain muodossa.  Esim. Suomen FiBLUL yhdisti suomenruotsalaisia, saamelaisia, romaneja, tataareja, venäjän- ja jiddishinkielisiä ainutlaatuiseen yhteistyöelimeen.

EBLULilla oli pääkonttori Brysselissä ja sivutoimipiste Dublinissa. Kun toiminta lakkautettiin, juridinen päämies eli vallonien etujärjestö otti vastuun Brysselissä sijainneesta vähemmistökirjastosta, kuitenkin vain säilytystä varten. Tutkija Kjell Herberts, joka on toiminut EBLULin hallituksen jäsenenä ja FiBLULin puheenjohtajana, sai yhdessä vähemmistöasiantuntijan, entisen EBLULin työntekijän Johan Häggmanin kanssa idean siitä, että pitäisi pyrkiä saamaan tätä ainutlaatuista kokoelmaa Vaasaan. Tässä onnistuttiinkin Societé de Langue et de Littérature Wallonnes -yhteisön lahjoituksen avulla.   

Teksti: Kjell Herberts ja Viveca Rabb, 13.6.2016

Vähemmistökielet Euroopassa