Skip to main content
LibGuides

Informationssökning: Google Scholar

Videoguider om Google Scholar

Sök på Google

Några ord om Google Scholar

Vad är Google Scholar?

Google Scholar är Googles sökmotor som söker information i vetenskapliga och akademiska webbkällor. Sökresultaten innehåller bl.a. forskningsmaterial, föredrag, böcker, abstrakt, konferenspapper och artiklar av akademiska förlag, samfund, universitet och andra vetenskapliga organisationer.
 

Google Scholars styrkor

  • Öppen för alla
  • Tillgång till fulltext i stor utsträckning
  • Bra täckning speciellt vad gäller konferenspublikationer samt gratis- och open access-publikationer
  • Söker information oberoende av land och språk
  • Lätt att använda
     

Google Scholars begränsningar

  • Brist på genomskinlighet: ger inga uppgifter om vilka förläggare, utgivare eller publikationer sökningen omfattar eller hur ofta uppgifterna uppdateras.
  • Vissa centrala informationsproducenter (t.ex. EBSCO och Ovid) har inte gett Google tillstånd att söka data i deras databaser. Därför hittar man inte t.ex. artikeldata från EBSCO:s databaser direkt via Google. 
  • Felaktigheter i referenser

Söktips för Google

Search Google Like a Pro