Skip to main content
LibGuides

Tria + Nelli = Finna (svenska): Finna ersätter Tria och Nelli

Tria och Nelli togs ur bruk 31.12.2016 – Finna tar vid

 

Tritonias biblioteksdatabas Tria och Nelliportalen togs ur bruk vid årsskiftet. Den nya söktjänsten Finna, som öppnades i september, ersätter de tidigare tjänsterna.

I Tritonias Finna hittar du både tryckta och digitala resurser via en och samma sökning. Sökningen är enklare än i Tria och Nelli, eftersom du inte behöver avgränsa eller precisera sökningen på förhand. Du behöver bara skriva ett sökord i sökfältet, sedan kan du avgränsa sökresultatet i efterhand.

I Finna använder man separata flikar för sökning i bibliotekets egna samlingar och sökning av internationella vetenskapliga artiklar med särskild licens, ett så kallat centraliserat externt index. Det externa indexet innehåller en stor del av det material som tidigare fanns i Nelli, men sökningen är enklare. I Finna hittar du även databaser och andra söktjänster som du kan gå vidare till för att göra mer precisa sökningar.

Utöver Tritonias och de andra organisationernas Finna-portaler finns också den nationella portalen finna.fi.

 

Logga in till Finna

Logga in till din egen högskolas Finna-portal så att du också kan söka bland licensbaserat material. Genom att ansluta ditt bibliotekskort till ditt Finna-konto kan du sköta dina biblioteksärenden, t.ex. förnya lån eller reservera utlånat material.

Spara favoriter i Finna

Precis som du kunnat spara dina favoriter under Mina sidor i Nelli kan du också spara dina favoriter i Finna. Klicka på häftstiftsikonen  för att lägga till en favorit. Du kan sortera dina favoriter som du vill, t.ex. enligt ämne eller typ (t.ex. böcker, musikalier, databaser, e-tidskrifter, artiklar).

Tryckta böcker och tidskrifter

I Tritonias Finna hittar du både tryckta och digitala resurser via en och samma sökning.

Du behöver inte göra lika exakta sökningar som i Tria, utan Finna ger dig möjlighet att avgränsa sökningen på många sätt så att du enklare hittar det du söker.

Med hjälp av fliken Depåbiblioteket kan du med samma sökning dessutom söka bland Depåbibliotekets böcker och beställa dem som samlån.

Artiklar

I Finna kan du söka artiklar snabbare och enklare än i Nelli. Sökningen sker inte såsom tidigare i de enskilda databaserna utan i ett separat så kallat centraliserat externt index.

I Finna söker du alltid artiklar via funktionen Artikelsökning. Du kan inte välja att söka i enskilda databaser som i Nelli. Via det centrala indexet kommer du åt en stor del av de artiklar som ingår i din högskolas licenser, och därtill även ett stort antal fritt tillgängliga artiklar och rapporter.

De enskilda databasernas gränssnitt (se följande kolumn) som kan användas för mer precisa sökningar eller för att hitta material som inte ingår i det centrala indexet, t.ex. inhemskt material, kompletterar artikelsökningen i Finna.

Databaser

I fortsättningen kan du komma åt din högskolas databaser via Finna.

Förutom att databaserna hittas via Finnas sökfunktion kan du också bläddra bland dem alfabetiskt eller enligt ämne och typ, precis som i Nelli.

Databaser inom ditt eget ämne kan du även hitta bland ämnesguiderna i LibGuides.

E-tidskrifter

I fortsättningen hittar du din högskolas e-tidskrifter via Finna.

Förutom att e-tidskrifterna hittas via Finnas sökfunktion kan du också bläddra bland dem i alfabetisk ordning eller enligt ämne, precis som i Nelli.

Centrala e-tidskrifter inom ditt eget ämne kan du även hitta bland ämnesguiderna i LibGuides.