Skip to main content
LibGuides

Upphovsrätten i korthet: För lärare

Operight

Operight ger svar på frågor om upphovsrätt som du som lärare möter i ditt arbete

Boktips

Utskrift med Kopiostos kopieringslicens

En lärare får skriva ut högst 20 sidor från en digital källa. Utskriften får i sin tur fotokopieras i så många exemplar som behövs för undervisningen.

Fotokopiering med Kopiostos kopieringslicens

En lärare får fotokopiera högst 20 sidor men maximalt 50 % av en publikation åt en och samma studerande under en termin.

OBS! Arbets-, övnings- eller facitböcker får inte fotokopieras i undervisningssyfte.

Läs mer: Kopiosto - Fotokopiering vid universitet och yrkeshögskolor

Digital kopiering med Kopiostos kopieringslicens

En lärare får i undervisningssyfte: 

  • scanna högst 20 sidor men maximalt 20 % av en publikation åt en studerande
  • scanna en hel vetenskaplig artikel ur en vetenskaplig tidskrift
  • kopiera högst 20 sidor upphovsrättsskyddat material från det öppna internet
  • skriva ut högst 20 sidor från en digital källa​
  • förmedla materialet via e-post eller ett slutet nätverk (t.ex. Moodle) till sina studerande

OBS! Arbets-, övnings- eller facitböcker får inte scannas i undervisningssyfte.

Läs mer: Kopiosto - Fotokopiering vid universitet och yrkeshögskolor

Kopiostos rapporterings- och stämplingstjänst

Det är önskvärt att du som lärare rapporterar material som du har kopierat från internet och att du stämplar scannat material med Kopiostos rapporterings- och stämplingstjänst. Det gör att Kopiosto kan betala ut ersättning åt upphovsrättsinnehavarna. 

Kopiostos kopieringslicens för universitet och högskolor

Kopieringslicensen omfattar både inhemskt och utländskt material.

Läs mer:

Lärares upphovsrätt till eget material

En lärare har upphovsrätt till sitt egenproducerade undervisningsmaterial om det är så pass självständigt och originellt att det uppnår verkshöjd. 

Läs mer: