Skip to main content
LibGuides

Referenshantering: References i Word

Vill du flytta dina referenser mellan datorer?

Referenserna i Word sparas på datorns hårdskiva. Vill man jobba med dem på en annan dator hittar man filen så här:

  • Skriv %APPDATA% i Startmenyns sökruta
  • Klicka dig vidare till mappen Roaming > Microsoft > Bibliography
  • Referenserna har sparats i XML-filen Sources 

    

References i Word

I Microsoft Word finns en enkel inbyggd referensfunktion vid fliken References. Här kan man manuellt skriva in referenserna och hänvisa till dem i texten samt skapa en källförteckning enligt de vanligaste stilarna (APA, Harvard, MLA etc). Den inbyggda funktionen i Word lämpar sig bra om man har ett begränsat antal referenser och om man inte hela tiden behöver ha tillgång till referenserna från flera datorer. 

 

Hänvisa och gör källförteckning med Words References